Sökning: "interprofessional communication"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden interprofessional communication.

 1. 1. Samarbete genom samtal En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 2. 2. Psychosocial aspects of living with congenital heart disease child, family, and professional perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna-Lena Birkeland; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breaking bad news; children adolescents; congenital heart disease; communication; content analyse; coping; counselling; interprofessional team; medical education; patient relationships; paediatric cardiology; professional role; psychosocial inventory method; qualitative method; quantitative method stress; teamwork;

  Sammanfattning : Background: The vast majority of infants born with congenital heart disease (CHD) reach adulthood because of the developments in cardiology in recent decades. This thesis aims to describe the psychosocial situation of child/adolescent cardiac patients and their families, investigate the situation faced by parents and siblings initially and over time, investigate the approaches paediatric cardiologists use in encountering the family, and describe the teamwork occurring in paediatric cardiology teams (PCTs) in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Bland grynnor och blindskär : Kommunikation, lärande och teknik i samarbetsprojektet Sjöräddning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Törnqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communities of practices; cooperation and coordination; information and communication technologies; interprofessional communication; maritime search and rescue; pocket of local order; time geography; situated learning; socio-cultural learning; socio-technical systems; virtual pocket of local order; sjöräddning; lärande organisationer; kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The complexity and diversification that characterise society of today arereflected both in socio-technological systems and labour organisations but also in the renewal of the language a profession uses. The transfer of knowledge, meaning and understanding through communication between people is not neutral and unproblematic. LÄS MER

 4. 4. Contextual activity sampling : a method to develop clinical interprofessional education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Hanna Lachmann; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Higher health care education in interprofessional settings is evaluated and developed continuously. The aim of clinical interprofessional education is to provide healthcare students opportunities to develop their professional roles, and understanding of other professions, as well as to develop their teamwork and communication skills. LÄS MER

 5. 5. Teamwork in the operating room - The role of organizational design and implications for patient safety

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Christofer Rydenfält; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interprofessional work; Leadership; Observation; Operating room; Organizational design; Patient safety; Teamwork;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Teamarbete är en populär arbetsform inom hälso- och sjukvården och teamarbete anses kunna göra sjukvården både effektivare och säkrare. Detta gäller inte minst för arbete med kirurgi på operationssal. LÄS MER