Sökning: "interpreter"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet interpreter.

 1. 1. Tolkmedierade samtal som rollspel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Dahnberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; interpreter testing; interpreter training; role plays; repair; turn-taking; Slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis draws onthree sets of recordings of Swedish-Russian interpreter-mediated conversations,carried out as role plays. First,scripted role plays, performed as part of the Swedish state interpretercertification test, involving candidate interpreters and officials from thegovernmental body providing these tests. LÄS MER

 2. 2. Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care Somalian and professional perspectives

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Anne-Marie Wallin; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :cross-cultural interviews; diabetes; experiences; encounter; ethnic minority; health beliefs; health-care professionals; interpreter; literature review; qualitative method;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to provide knowledge on the one handSomalian-born immigrants´ experiences of living with diabetes mellitus (DM)in a new cultural environment, on the other hand their encounter with Swedishdiabetic care – this from both their own point of view and that of the health-care professionals. There was an endeavour to describe methodological aspectsof the interpreter´s role in respect of the trustworthiness of research performedin multicultural societies. LÄS MER

 3. 3. Säg till om du önskar tolk - Kommunikation i neonatalvård mellan föräldrar och vårdpersonal när språkbarriärer föreligger

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Patriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; healthcare professionals; immigrants; interpreter; language barriers; neonatal;

  Sammanfattning : Family-centred neonatal care encourages parents to participate in the care of their child. When language barriers exist between healthcare personnel and parents, a third party is needed to achieve satisfactory communication. LÄS MER

 4. 4. Skolan i livet - livet i skolan Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Berit Lundgren; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; pedagogik; socio-cultural theory; cultural communities; immigrant; Swedish as a second language; written language; literacy; gender; adults; learning process; teaching; collaborative discussion; interaction; interpreter; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Many immigrants in Sweden have not had the chance to learn to read and write, for various reasons. In Sweden, literacy is a prerequisite to being able to function in the cultural community, and for many immigrants this is the first time that they experience their inability to read and write as a handicap or see themselves as “illiterate”. LÄS MER

 5. 5. Facilitating a healthy transition for involuntary migrant families within primary health care

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Health Science, Lund University

  Författare :Kerstin Samarasinghe; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; contextual analysis; culture; health promotion; interpreter; involuntary migration; nursing; phenomenography; Primary Health Care; refugee family; Sweden; transition.; samhällsmedicin; family; transition; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Social medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The refugee families face a complex transition due to the nature of the migration. This exposes them to vulnerability in cohesion and family function. Primary Health Care Nurses (PHCN) and Interpreters in Primary Health Care (PHC) play a vital role in their promotion of health because migrant health care is mainly carried out within PHC. LÄS MER