Sökning: "internment"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet internment.

 1. 1. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment : Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Florence Fröhlig; Mats Lindqvist; Barbro Blehr; Susanne Nylund Skog; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Legacy of World War II; forced conscription; prisoners of war; Alsace Moselle; Soviet prison camp; internment; captivity; Tambov; traumatic experiences; construction of silence; family of remembrance; master narrative; pilgrimage; dark tourism;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps. LÄS MER

 2. 2. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Florence Fröhlig; Mats Lindqvist; Barbro Blehr; Susanne Nylund Skog; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Legacy of World War II; forced conscription; prisoners of war; Alsace Moselle; Soviet prison camp; internment; captivity; Tambov; traumatic experiences; construction of silence; family of remembrance; master narrative; pilgrimage; dark tourism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps. LÄS MER

 3. 3. Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 1, Ankomsten och interneringen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Curt Ekholm; ; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Efterkrigstiden; Tyskland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER