Sökning: "internet beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden internet beroende.

 1. 1. Coordinating the Internet

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Bertil Thorngren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; internet governance; coordination; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. LÄS MER

 2. 2. The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

  Författare :Johan Lagerkvist; Kinesiska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Political Culture; Public Sphere; Social Control; Public Opinion; Freedom of Speech; Democratization; Humanities; Humaniora; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Propaganda; Internet; New Media;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to address a paradox: government control and social freedom on China's Internet are growing simultaneously. The study, which is based on fieldwork conducted between 2002 and 2006, and 48 interviews, seeks answers to the following two questions: 1. LÄS MER

 3. 3. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  Författare :Carolina Martinez; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Sammanfattning : Children’s daily internet usage takes place to a large extent in a commercial environment, where advertising and the sale of virtual goods are ever-present parts of the online experience. The overall goal of this thesis is to contribute to a critical understanding of children’s commercial online environment as spaces for children’s everyday life activities and participation, and as spaces for commercial interests that seek to target children and monetize their internet usage. LÄS MER

 4. 4. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Författare :Michael Karlsson; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Internet; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : During the last decade the Internet has become a widely used source of information for the average person and also a publishing tool for media corporations. The transition of journalism from one medium to another is one with important implications as the world wide public consumption of online news grows. LÄS MER

 5. 5. Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

  Författare :Sara Eldén; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; couple relationships; gender equality; gender inequality; feminism; household work; popular therapy; therapeutic culture; experts; individualization; late modernity; cultural narratives; collective narratives; private-public; media images; self-help books; TV programs; Internet;

  Sammanfattning : In this thesis, the expanding discourse of popular therapeutic culture on and for heterosexual couples is analysed. Three case studies have been carried out; self-help books for couples, TV programs with relationship-focus, and web discussion boards connected to the TV programs. LÄS MER