Sökning: "internationell privaträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden internationell privaträtt.

 1. 1. Internationell kollektivavtalsreglering En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholm universitet

  Författare :Erik Sinander; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private international law; labour law; collective self-regulation; internationell privaträtt; arbetsrätt; kollektivavtalsreglering; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the influence of private international law on the Swedish model for collective self-regulation of employment conditions. The Swedish model is characterized by the crucial importance of private collective agreements. LÄS MER

 2. 2. Internationell konkurrensrätt : Om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Hellner; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : In litigation involving parties from different countries, private international law questions regarding jurisdiction, applicable. law, and enforcement of foreign judgements must be addressed. LÄS MER

 3. 3. Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden : En internationellt privat- och processrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Örtenhed; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; habitual residence; domsrätt; lagval; internationell familjerätt; domicilprincipen; domicile; Internationell privaträtt; internationell privaträtt; internationell processrätt; hemvist; internationell privaträtt; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : In Swedish international family law, domicile (“hemvist”) is the most important connecting factor, with regard to determining the competent court and the law applicable to a dispute. This thesis aims to clarify the criteria for domicile, and other connecting factors based on a person’s residence, primarily from the point of view of Swedish international family law. LÄS MER

 4. 4. Främmande valutalag och internationell privaträtt : studier i de främmande offentligrättsliga lagarnas tillämplighet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

  Författare :Lars Hjerner; Stockholms högskola.; [1956]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU : En studie i internationell privat- och processrätt

  Detta är en avhandling från Uppsala : xIustus Förlag

  Författare :Marie Larsson Linton; Marie Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; internationell privaträtt; internationell privaträtt; handel; konsumenter; lagval; behörighet; erkännande och verkställighet; utländska domar;

  Sammanfattning : Consumers frequently engage in cross-border transactions. This development is part of a general "europeanization" and "globalization". Increased travel and new means of communication, such as the Internet, have inter alia boosted international commerce with consumers. LÄS MER