Sökning: "internationaliseringsteori"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet internationaliseringsteori.

  1. 1. Internationalisering av svenska försäkringsbolag : Drivkrafter, organisering och utveckling 1855-1913

    Författare :Mikael Lönnborg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Internationalisation; Insurance firms; Reinsurance; Degree of Internationalisation; Internationalisation Theory; Institutional Economic Theory; Path Dependence; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History; Internationalisering; försäkringsbolag; internationaliseringsteori; institutionell teori;

    Sammanfattning : This dissertation analyses the driving forces behind the organising and development of Swedish insurance firms business abroad. It contains an investigation of all insurance branches with interests in the international insurance market (except marine insurance companies). LÄS MER