Sökning: "international negotiations"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden international negotiations.

 1. 1. Wirtschaftsspionage in Verhandlungen aus Informationsökonomischer und Wirtschaftsethischer Perspektive : eine Interdisziplinäre Analyse

  Författare :Klaus Solberg Søilen; Klaus Solberg Søilen; Sweden Karlskrona School of Management Blekinge Institute of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Intelligence; Competitive Intelligence; International Negotiations; Game Theory; Information Sets; Industrial Espionage; Economic Theory; Evolutionary Economics; International Business; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The dissertation examines a case of industrial espionage by one of the parties involved in a forthcoming international negotiation. We want to know what consequences a burglary has for the actual negotiation. The dissertation consist of five hypothesis, of which the three first were empirically tested. LÄS MER

 2. 2. Settling the Scales : Justice in International Environmental Negotiations and Beyond

  Författare :Annkatrin Tritschoks; Ashok Swain; Kristine Höglund; Isak Svensson; Frank Dieter Grundig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; chair; climate change; conflict resolution; Cyprus; environmental negotiations; international negotiations; justice; protracted social conflict; UNFCCC; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Parties to international negotiations typically invoke conflicting notions of justice. If these can be reconciled, this has positive effects on the negotiation process and outcome. If conflicts over justice persist, negotiations can stall or result in suboptimal outcomes. LÄS MER

 3. 3. Mediation in International Negotiations

  Författare :Lars-Göran Stenelo; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förhandlingar; Internationell politik; Förhandlingar; Internationell politik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. State learning and role playing : international environmental cooperation in the Arctic Council

  Författare :Sandra Engstrand; Monica Tennberg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :International cooperation; Learning; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER

 5. 5. Negotiating the international waste trade : a discourse analysis

  Författare :Berndt H. Brikell; Sten Berglund; Rolf Lidskog; Gunnar Sjöstedt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Trade; Basel Convention; Hazardous Waste Trade; Multilateral Negotiations; Discourse analysis; Multilateral Environmental Agreements; environmental discourse; Prior Informed Consent; hazardous waste; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study investigates the historic development of the management of the international hazardous waste (HW) trade problem, between 1972 and 2000. The method used in the study is discourse analysis, and it is undertaken through the usage of two different perspectives. LÄS MER