Sökning: "intern verksamhetsutveckling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden intern verksamhetsutveckling.

  1. 1. Nätverksinriktad Förändringsanalys perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem

    Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

    Författare :Göran Hultgren; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Informationsteknik; Informationsteknik; intern verksamhetsutveckling; analys av samverkande affärsverksamheter; perspektiv- och metoddriven analys; Förändringsanalys enligt SIMMetoden;

    Sammanfattning : Att förstå och att utveckla affärsverksamheter som bedrivs i samverkan mellan ett flertal företag inbegriper problemställningar som inte är lika aktuella vid analyser inom en organisation. Vid inter-organisatorisk verksamhetsutveckling, t.ex. LÄS MER