Sökning: "intern kommunal"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden intern kommunal.

 1. 1. Intern kommunal kompetensfördelning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Höök; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the competence to make decisions is divided between different organs withinthe municipalities. The duties of a municipality are divided between the directly electedassembly and the indirectly elected committees. LÄS MER

 2. 2. Identifying, describing and promoting health and work ability in a workplace context

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Agneta Larsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att identifiera, beskriva och främja hälsa och arbetsförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Tre av delarbetena är kvantitativa och en är kvalitativ. Studie I och II är baserade på samma population av anställda inom kommunal hemtjänst, vilka besvarade ett frågeformulär. LÄS MER

 3. 3. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Nicklas Guldåker; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER