Sökning: "interkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet interkultur.

 1. 1. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 2. 2. Värv och verk Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria M. Berglund; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Literary historiography; Canon formation; Feminism; Archives; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature; henceforth NKLH] is a history of literature published in five volumes 1993–1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history on feminist grounds. LÄS MER

 3. 3. Kritikens ordning Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006

  Detta är en avhandling från Karlstad : Bild, text & form

  Författare :Lina Samuelsson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; bokrecensioner; svenska kritiker; kulturjournalistik; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is book reviewing in Sweden with a focus on three years: 1906, 1956 and 2006. By describing and analysing the critical reception of literature in these periods, the thesis aims to increase the knowledge and understanding of literary critical discourse and the function and power of the literary review in the past and today. LÄS MER

 4. 4. Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Julie Skogs; Högskolan Dalarna.; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Intercultural Studies; Interkulturella studier; Discussion forums; asynchronous CMC; net-based learning; interaction; discourse; English; Engelska;

  Sammanfattning : Interaction involves people communicating and reacting to each other. This process is key to the study of discourse, but it is not easy to study systematically how interaction takes place in a specific communicative event, or how it is typically performed over a series of repeated communicative events. LÄS MER

 5. 5. "I am walking in my city" The Production of Locality in Githa Hariharan’s In Times of Siege, Vikram Chandra’s Love and Longing in Bombay, and Amit Chaudhuri’s Freedom Song

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Stibe; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arjun Appadurai; Githa Hariharan; Vikram Chandra; Amit Chaudhuri; the production of locality; work of the imagination; agency; haunting; storytelling; secularism; Indian English literature; cities.; English; Engelska;

  Sammanfattning : At the center of this study are three Indian novels with an urban setting and dealing with political and social issues of the 1990s: Githa Hariharan’s In Times of Siege (2003), Vikram Chandra’s Love and Longing in Bombay (1997) and Amit Chaudhuri’s Freedom Song (1998). The Delhi of In Times of Siege is portrayed as a city infused with power but haunted by a troubled past that is brought to the present by a dissenting professor of history. LÄS MER