Sökning: "interior experience"

Visar resultat 6 - 10 av 34 avhandlingar innehållade orden interior experience.

 1. 6. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 2. 7. On computer visualization of interior wood

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Enar Nordvik; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wood Technology; Träteknik;

  Sammanfattning : Our impressions are important for the decision of purchasing a product or not. If the product is not yet produced, communication in form of visualisations or representations is needed. Computer visualisation of interior wood products therefore requires knowledge about the feelings and attitudes the visualisation evokes. LÄS MER

 3. 8. Upplevelseindustrins turistmiljöer : Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per Strömberg; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Art history; Architecture; Branding; Experience Economy; Hotel J; Icehotel; Storytelling; Strategic Design; Theming; Tourism; Visual Culture; Konstvetenskap; Daftö camping; Stora Hotellet; Upplevelseindustri; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines tourist establishments – mainly hotels, holiday villages, resorts, theme parks and outlet centers – in the age of the Experience Economy, post-modernism, and branding. The purpose is to analyse tourist environments and resorts from a narrative and ideological perspective, to identify and analyse stories, tales and history as the resources in the designing of Swedish tourist establishments during the period 1985-2005 by a multiple case study. LÄS MER

 4. 9. Light shapes spaces : experience of distribution of light and visual spatial boundaries

  Detta är en avhandling från Gothenburg : ArtMonitor

  Författare :Ulrika Wänström Lindh; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Practise-based design research; distribution of light; lighting design; architecture; enclosure; perceived dimensions; atmosphere; light zones; light topography; visual spatial boundaries;

  Sammanfattning : Light enables us to experience space. The distribution of light is vital for spatial experience but has not been the main focus of previous research on lighting. The lighting designer’s professional knowledge is to a great extent experience-based and tacit. LÄS MER

 5. 10. Building the City from the Inside Architecture and Urban Transformation in Los Angeles, Porto, and Las Vegas

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hannes Frykholm; Daniel Koch; Catharina Gabrielsson; Roemer van Toorn; Albena Yaneva; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interior urbanism; architecture; urban transformation; threshold; lobby; temporality; labor; atmosphere; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Positioned in the research field of “interior urbanism” (Rice, 2016), this thesis considers entrance situations that occur between buildings and cities in order to develop new ways of investigating the relationship between architecture and urban transformation. From the main research question—How does architecture mediate urban transformation?—the thesis focuses on experience-driven narratives about the city (Pine & Gilmore, 2011). LÄS MER