Sökning: "interest rates"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden interest rates.

 1. 1. Interest to Reinvest Individuals’ use of numerical information for investment decisions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Nichel Gonzalez; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decision making; investments; interest rate; asset accumulation; information processing; gains; losses; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to contribute to the understanding of how numerical information, such as asset values and interest rates, influences inexperienced investors in their investment decisions. In relation to this, I have investigated the participants’ own understanding of what information they rely on for their own decisions. LÄS MER

 2. 2. A study of interest rates

  Detta är en avhandling från London : P.S. King

  Författare :Karin Kock; Stockholms högskola.; [1929]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Essays on Corporate Exposure to Macroeconomic Risk

  Detta är en avhandling från Department of Business Administration, Lund University

  Författare :Niclas Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inflation; interest rates; macroeconomic exposure; exchange rates; risk exposure; risk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osäkerheter i makroekonomin är viktiga källor till risk för dagens företagare. Oväntade förändringar i växelkurser, räntor och inflationstakter kan leda till förändringar i företags resultat och konkurrenskraft och, i förlängningen, företags marknadsvärden – i vilken utsträckning är ämnet för denna avhandling. LÄS MER

 4. 4. The Macroeconomics of the Term Structure of Interest Rates

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Paolo Zagaglia; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; term structure of interest rates; monetary policy; money market; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers, summarized as follows."The Term Structure of Interest Rates and the Monetary Transmission Mechanism"This paper provides empirical evidence that the term structure of interest rates is an integral part of the monetary transmission mechanism. LÄS MER

 5. 5. Markov Regime Switching in Economic Time Series

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Ulf Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; forecasting; Markov switching; exchange rates; interest rates; business cycle; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; currency crisis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens bidrag ligger inom området för Markov regimskiftesmodeller i tidsserieanalys. Den består av fem separata uppsatser som specifikt undersöker två statistiska frågeställningar, samt applicerar metodologin på fyra olika makroekonomiska områden. LÄS MER