Sökning: "interartiality"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet interartiality.

 1. 1. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Atrium Förlag

  Författare :Christo Burman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 2. 2. Förebild film : panoreringar över den samtida konstscenen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Annika Wik; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Videokonst; Installationer konst ; 1960-talet; 1970-talet; 1980-talet; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : The contemporary art scene includes a large number of art works which utilise existing film material. This dissertation assesses many of these works and includes artists such as Douglas Gordon, Christoph Girardet, Stephanie Smith, Pierre Bismuth, Pierre Huyghe, Susan Hiller, Matthias Müller, Fiona Banner, Stan Douglas, Christoph Draeger, and others who have worked in a similar field. LÄS MER