Sökning: "interaktionen"

Visar resultat 1 - 5 av 277 avhandlingar innehållade ordet interaktionen.

 1. 1. Designarbete i dialog : karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess

  Författare :Ulf Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Att utveckla IT-system handlar inte enbart om en teknikinriktad utveckling utan innebär att transformera och forändra verksamhetskommunikation for aktörer inom en yrkesroll. Utveckling och inforande av IT-systemet i verksamheten innebär att verksamheten forändras. LÄS MER

 2. 2. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Unni Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 3. 3. Organisering av tjänster: från den symmetriska interaktionen till införandet av standarder?

  Författare :Eva Gustavsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Politisk ledarskapsstil : Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet

  Författare :Pär Daléus; Jonas Tallberg; Eric Stern; Lauri Karvonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; leadership style; Prime Minister; interactionist approach; political psychology; institutional theory; comparative method; presidentialization; crisis management; Political Science; statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : This dissertation examines key characteristics and factors shaping the leadership style of Swedish Prime Ministers (PMs). Based on the research of the American presidency, an interactionist framework is developed which draws upon institutional theory and political psychological theory. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers interaktion i klassrummet : Betydelse av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen

  Författare :Charlotta Einarsson; Kjell Granström; Håkan Alm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Classroom interaction; gender differences; class size; teachers conceptions; teacher behaviour; pupil behaviour; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate classroom interaction. Of central importance are the following questions; Does gender of pupil, gender of teacher, age of pupils, subject taught and class size have any importance for the classroom interaction? What conceptions of interaction with pupils do teachers have?Data have been collected by two different methods – structured classroom observations and focus groups. LÄS MER