Sökning: "interaktion klassrum"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden interaktion klassrum.

 1. 1. Återkoppling i interaktion En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; classroom assessment; feedback; vocational education; multimodal interaction; social semiotics; conversation analysis; Classroom assessment;

  Sammanfattning : Den här sammanläggningsavhandlingen handlar om återkoppling mellan lärare och elever i frisörutbildning. Med hjälp av videoinspelningar under pågående undervisning utforskas klassrumsbaserad bedömning och återkopplingspraktiker. LÄS MER

 2. 2. Visual Storytelling Interacting in School Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnéa Stenliden; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER

 3. 3. Cykler och loopar i Salongen En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Feedback; Återkoppling;

  Sammanfattning : Baksidestext: Cykler och loopar i Salongen handlar om återkoppling i yrkesgymnasiet, närmare bestämt på hantverksprogrammets frisörutbildning. Återkoppling studeras genom videoobservationer av kommunikation mellan lärare och elev under pågående undervisning, där elever arbetar med olika hårvårdsbehandlingar på kunder. LÄS MER

 4. 4. Tecken av betydelse En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Camilla Lindahl; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER

 5. 5. Concentration Difficulties in the School Environment - with focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Catrin Tufvesson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Down s syndrome; concentration; children; building process; ADHD; the Human Environment Interaction-model; individual adjusment; learning; indoor environment; school environment; Psykologi; Psychology; Humanities; Humaniora; autism;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify environmental factors that affect children with ADHD, autism, and Down's syndrome and their ability to concentrate in their learning environment at school. The issue of this research is not to dismiss any of the additional resources these children are in need of; instead it is to suggest how to arrange learning environments in the most supportive way possible based on the initial needs of these children. LÄS MER