Sökning: "inter-"

Visar resultat 1 - 5 av 1995 avhandlingar innehållade ordet inter-.

 1. 1. Inter esse : det skapande subjektet, Norén och Reality

  Författare :Per Zetterfalk; Sven-Eric Liedman; Suzanne Osten; Bo Florin; Maaret Koskinen; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Lars Norén; Reality; artistic research; creativity; subject; writing and directing; fiction and reality; tacit knowledge; aesthetics; TV; media and art; Artistic practices; Konstnärliga praktiker; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this dissertation is the artistic formation and, as an extension, the scientific formation. The purpose of the work is to reflect on the way from ambition to creation, to capture what about this process is unique. I have chosen two objects for my research. LÄS MER

 2. 2. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling; inter-organisatorisk samverkan; informationssystem; affärsprocesser; förändringsanalys; metoder och arbetsformer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Dagens sätt att bedriva affärer sker allt mer i form av partnerskap. Kunder, leverantörer och partners fördelar aktiviteter och resurser mellan varandra i inter-organisatoriska (IO) affärsprocesser för att skapa vinna-vinna situationer och gemensamma konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Inter-project learning : a quality perspective

  Författare :Marc Antoni; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of most sectors in Western economies goes towards a more flexible, project-oriented way of doing business. However, the vast majority of projects exceed their planned budget in terms of time, financial resources and other resources. LÄS MER

 4. 4. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inter-firm relationships for sustainability : Incumbent firms and sustainability ventures

  Författare :Andra Riandita; Anders Broström; Raffaella Cagliano; Andreas Feldmann; Jonatan Pinkse; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inter-firm partnership; sustainable entrepreneurship; incumbent firm; new venture; sustainability; partnership interaziendali; imprenditorialità sostenibile; imprese incumbent; nuova venture; sostenibilità; allianser; hållbarhetsorienterat företagande; entreprenörskap; hållbarhet; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The magnitude of global environmental and social challenges puts business firms under constant scrutiny. To address such challenges, incumbent firms initiate and manage partnerships with external organizations. LÄS MER