Sökning: "intentioner"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade ordet intentioner.

 1. 1. Hyra och bruksvärde : om hyrespolitikens intentioner

  Detta är en avhandling från Gävle : Statens institut för byggnadsforskning

  Författare :Bo Bengtsson; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt en penroseisk syn på regional tillväxt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Selegård; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 3. 3. När goda intentioner möter verkligheten om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Lindberg; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att skapa förståelse för de mekanismer som stödjer eller hindrar brukarmedverkan. Empirin utgörs av tre fall; Iggesund, MAL och Sunderby sjukhus. Gemensamt för fallen är att de utgör projekt med höga ambitioner med avseende på de anställdas medverkan. Analysen visar att goda intentioner inte är tillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på undervisning i högskolemiljö en studie av lärares intentioner och handlingar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik – högskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En förändringsprocess speglad i tjugosex människor : intentioner och värderingar bakom undervisnings- och examinationsformer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Ulla Sjöström; Stockholms universitet.; [1980]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER