Sökning: "intensive-care-unit"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade ordet intensive-care-unit.

 1. 1. Mechanisms Underlying Intensive Care Unit Muscle Wasting Intervention Strategies in an Experimental Animal Model and in Intensive Care Unit Patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Llano-Diez; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute quadriplegic myopathy; intensive care unit; myosin; regulation of contraction; muscle atrophy; mechanical loading; mobilization; Clinical Neurophysiology; Klinisk neurofysiologi;

  Sammanfattning : Critically ill patients admitted to the intensive care unit (ICU) commonly develop severe muscle wasting and weakness and consequently impaired muscle function. This not only delays respirator weaning and ICU discharge, but has deleterious effects on morbidity, mortality, financial costs, and quality of life of survivors. LÄS MER

 2. 2. Patient safety in the Intensive Care Unit With special reference to Airway management and Nursing procedures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Engström; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care unit; patient safety; nursing procedures; airway managment; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to study aspects of patient safety in critically ill patients with special focus on airway management, respiratory complications and nursing procedures. Study I describes a method called pharyngeal oxygen administration during intubation in an experimental acute lung injury model. LÄS MER

 3. 3. Intensive Care Unit Muscle Wasting Skeletal Muscle Phenotype and Underlying Molecular Mechanisms

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sudhakar Reddy Aare; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute quadriplegic myopathy; gene expression; myosin; heat shock proteins; mechanical ventilation; myostatin; sepsis; corticosteroids; diaphragm; Clinical Neurophysiology; Klinisk neurofysiologi;

  Sammanfattning : Acute quadriplegic myopathy (AQM), or critical illness myopathy, is a common debilitating acquired disorder in critically ill intensive care unit (ICU) patients characterized by generalized muscle wasting and weakness of limb and trunk muscles. A preferential loss of the thick filament protein myosin is considered pathognomonic of this disorder, but the myosin loss is observed relatively late during the disease progression. LÄS MER

 4. 4. Molecular And Cellular Networks in Critical Illness Associated Muscle Weakness Skeletal Muscle Proteostasis in the Intensive Care Unit

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Varuna Chaminda Banduseela; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chaperones; autophagy; intensive care unit; heat shock proteins; protein synthesis; proteostasis; ER stress; gene expression; sepsis; neuromuscular blockers; corticosteroids; immobilisation; mechanical ventilation; Molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : Critical illness associated muscle weakness and muscle dysfunction in intensive care unit (ICU) patients lead to severe morbidity and mortality as well as significant adverse effect on quality of life. Immobilization, mechanical ventilation, neuromuscular blocking agents, corticosteroids, and sepsis have been implicated as important risk factors, but the underlying molecular and cellular mechanisms remain unclear. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Knutsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; critical care; intensive-care-unit; intensive-care-nursing; intensive-care-unit-policies; visiting policies; visiting restrictions; visiting intensive care unit; visitors-to-patients; child; nurses; physician; nursing; visiting experiences; parents´ experiences; children?s experiences; children visiting; attitudes; hermeneutics.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och beskriva villkor och förutsättningar för minderåriga barn att vara delaktiga genom att besöka en närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) samt hur vårdnadshavarna upplever sitt barns besök och hur barnen själva upplever det. Bakgrund: Historiskt sett har intensivvårdsavdelningar varit restriktiva till besök av närstående. LÄS MER