Sökning: "intellectus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet intellectus.

 1. 1. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER

 2. 2. Dissertatio de operationibus intellectus. quam ... praeside Benj. Carol. Henr. Höijer ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Nibelius Dalecarlus. In Audit. Gust. die XXV Apr. MDCCCXII. H. P. M. S

  Författare :Benjamin Höijer; Gust. Nibelius; Benjamin Höijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exercitium academicum de operationibus intellectus practici ... præside ... Johanne Schwede ... publico bonorum examini, horis consvetis in auditorio Gustaviano maj. die 2 Junii. anno MDCXC. modeste submissurus est ... Olaus Swanholm Angerm

  Författare :Johannes Schwede; Olaus Swanholm; Johannes Schwede; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cognitive psychology; Kognitiv psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertationis, de moralitate vitiorum intellectus, partem posteriorem, ... præside ... Johanne Ihre, ... pro gradu publico examini subjicit Alexander Axel. Zander, Sudermannus. In Auditorio Carolino Majori consvetis horis diei XXI. Maji A. MDCCLII., d. 2

  Författare :Johan Ihre; Alexander Alexius Zander; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio philosophica de notione intellectus, quam adprobante ampl. facult. philos. Upsal. præside ... Petro Nicolao Christiernin ... publicæ censuræ committit stipendiarius regius Jacobus Johannis Paulin, Westrogothus. In audit. Gust. d. XXVII. Junii, anni MDCCLXXVIII. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Jacob Paulin; Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER