Sökning: "intellectuals"

Visar resultat 21 - 25 av 36 avhandlingar innehållade ordet intellectuals.

 1. 21. Im Namen der Nation : Der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen Jugoslawien (1956–1971)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Iva Lučić; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nation-building; League of Communists of Bosnia and Herzegovina; League of Communists of Yugoslavia; Muslims; Socialist Yugoslavia; Bosnia and Herzegovina; state-building; political mobilization; framing; political opportunity structure; Historia; History;

  Sammanfattning : This study analyses the elevation of Muslims to the status of an official state nation of the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina alongside Bosnian Croats and Bosnian Serbs. The focus is on the time period between 1956 and 1971 when Bosnia and Herzegovina was one of the six republics of Socialist Yugoslavia. LÄS MER

 2. 22. The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Aje Carlbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islam; Multiculturalism; Muslims; Integration; Ideology; Hegemony; Discourse; Enclavization; Segregation; Institutionalization; Nationalism; Culture; Difference; Representation; Islamism; Religious rights; Fundamentalism; Individual rights; group rightsights; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Är muslimer så annorlunda jämfört med andra medborgare att de måste leva segregerade och separeras från resten av det svenska samhället? Vad är en muslim och vem skall definiera denna kategori? I den här avhandlingen presenteras huvudaktörerna i diskussionen och deras ideologiska synsätt. Den mångkulturalistiska ideologin är hegemonisk i Sverige när det gäller frågor som rör kulturell pluralism; intellektuella i olika maktpositioner delar ideologins grundläggande moraliska värderingar. LÄS MER

 3. 23. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Marina Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; China; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Human Rights; Cultural Relativism; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis studies the introduction of the idea of human rights to China, and traces the continuing debate on human rights during the period 1898 to 1949. The writings of advocates of human rights such as Zou Rong, Chen Duxiu, Luo Longji and Zhou Jingwen, among others, are discussed and analysed, as are those of critics of the idea of human rights, such as Liang Qichao, Sun Yat-sen, and Wu Jingxiong. LÄS MER

 4. 24. Litteraturens uppodling : Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi kring sekelskiftet 1800

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Östholm; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; cultivation; reading society; literary criticism; literary journal; critical journal; university history; censorship; freedom of the press; periodical; literary market; social reform; political reform; history of reading; history of books; history of the press; history of libraries; Uppsala; Åbo; Sweden; Finland; 18th century; 19th century; Enlightenment; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the distribution of literature as a means to disseminate knowledge in the context of two reading societies and three critical journals based in Uppsala and Åbo. This dissemination, regarded as a strategy towards social and political reform, took place in these societies and journals, which were geographically, biographically, intentionally and functionally connected. LÄS MER

 5. 25. Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Fredrik Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; regionalism; identity; ideology; historical culture; collective memory; regionationalism; history; imagined communities; Weibull; Region Skåne; Skånepartiet; nationalism; Scania;

  Sammanfattning : Scania, the dangerous peninsula. History, identity and ideology 1865 to 2000 This dissertation deals with the organized written history of Scania 1865 to 2000 and the intersection of history, identity and ideology. LÄS MER