Sökning: "integrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden integrerad vård.

 1. 1. Växeln, hallå hallå? - samordning och integrerad vård för äldre

  Författare :Rebecka Arman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integrated care; collaboration; division of labour; one-stop callcenter;

  Sammanfattning : This paper reports the findings of a case study of the creation of a one-stop callcenter. The callcenter helped older people living in the community by forwarding requests, giving advice on whom to call and informing about the welfare system. Collaboration was created among seven different kinds of services within the health and care system. LÄS MER

 2. 2. An interactive health technology solution for encouraging physical activity : a first model based on a user perspective

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University Press

  Författare :Anna Åkerberg; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; physical activity; user perspective; user; technology; encourage; behavior change; application; smartphone; fysisk aktivitet; användarperspektiv; användare; teknik; uppmuntra; beteendeförändring; applikation; smartphone; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Globally, the level of physical inactivity is increasing. The overall aim of this thesis was to develop and test a first model of an interactive health technology solution (called App&Move) that should encourage physically inactive adults to be more physically active. LÄS MER

 3. 3. När smärtan blir en del av livet: livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder

  Detta är en avhandling från A-C Gullacksen, Bärnstensgatan 32, 253 61 Helsingborg

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; life adjustment; Life transition; living with chronic illness; coping; chronic pain; qualitative study; rehabilitation; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the life-changing processes necessary when a person is faced with the demands caused by chronic illness or disability. As subjects for the study, women with chronic pain (fibromyalgi and myofascial pain syndrome), were chosen. LÄS MER

 4. 4. Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Petter Ahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Affärsstrategi; Konkurrenskraft; Bostadsmarknaden; Seniorboende; Service Management; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Petter Ahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER