Sökning: "integrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden integrerad vård.

 1. 1. Växeln, hallå hallå? - samordning och integrerad vård för äldre

  Författare :Rebecka Arman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integrated care; collaboration; division of labour; one-stop callcenter;

  Sammanfattning : This paper reports the findings of a case study of the creation of a one-stop callcenter. The callcenter helped older people living in the community by forwarding requests, giving advice on whom to call and informing about the welfare system. Collaboration was created among seven different kinds of services within the health and care system. LÄS MER

 2. 2. När smärtan blir en del av livet: livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder

  Detta är en avhandling från A-C Gullacksen, Bärnstensgatan 32, 253 61 Helsingborg

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; life adjustment; Life transition; living with chronic illness; coping; chronic pain; qualitative study; rehabilitation; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the life-changing processes necessary when a person is faced with the demands caused by chronic illness or disability. As subjects for the study, women with chronic pain (fibromyalgi and myofascial pain syndrome), were chosen. LÄS MER

 3. 3. Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Petter Ahlström; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Affärsstrategi; Konkurrenskraft; Bostadsmarknaden; Seniorboende; Service Management; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. LÄS MER

 4. 4. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER

 5. 5. Patient Involvement A Service Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hannah Snyder; Mattias Elg; Lars Witell; Per Echeverri; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : For a long time, patients were seen as weak and passive recipients of care, whose only role was to provide information and comply with doctors’ orders. This is beginning to change, and patients are more seen as autonomous, active, and involved collaborators in care, co-creating value with service providers and others. LÄS MER