Sökning: "integration och mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden integration och mångfald.

 1. 1. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : En studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Författare :Ann Runfors; Gunnar Ahlsmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 2. 2. Mångfald som demokratins utmaning : en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitutiion förstår och hanterar kulturell mångfald

  Författare :Rúna Í Baianstovu; Lars Oscarsson; Aleksandra Ålund; Thomas Brante; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; democracy; diversity; social work; moral; culture; solidarity; lifeworld; system; communicative action; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democracy must include all members of society is central in contemporary welfare states. LÄS MER

 3. 3. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Författare :Thomas Stoor; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : As a consequence of immigration and increasing globalisation, the new multifaith and multicultural situation in Swedish society has created new challenges and pastoral ministries for the Christian Protestant churches and denominations in Sweden. Encounters with people of other faiths and increasing religious pluralism has created a new need for reflection about the churches identity, self-understanding and future mission. LÄS MER

 4. 4. One Nation, One Language? : National minority and Indigenous recognition in the politics of immigrant integration

  Författare :Nina Carlsson; Karin Borevi; Emil Edenborg; Anna Triandafyllidou; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; immigrant integration; nation-building; national minorities; Indigenous peoples; recognition; language policy; Bulgaria; Sápmi; Finland; Sweden; liberal multiculturalism; settler colonialism; belonging; boundary-making; integration; nationsbyggande; nationella minoriteter; urfolk; erkännande; språkpolitik; Bulgarien; Sápmi; Finland; Sverige; liberal mångkulturalism; bosättarkolonialism; tillhörighet; gränsdragande; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Policies regulating immigrant integration constitute a core element of nation-building through the compliance they prescribe with cultural and linguistic norms. The recognition of multiple national belongings in states with national minorities and Indigenous peoples nevertheless challenges majority-centred notions of what integration should entail. LÄS MER

 5. 5. Styrning av lokala integrationsprogram : Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER