Sökning: "insulin receptor substrate-1"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden insulin receptor substrate-1.

 1. 1. Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; Medical cell biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 2. 2. Molecular Mechanism of Growth Hormone - Involvement of Janus Kinase 2, Insulin Receptor Substrate-1 and -2 and Phosphatidylinositol 3-Kinase In the Acute Insulin-Like Effects of Growth Hormone In Primary Rat Adipocytes

  Författare :Martin Ridderstråle; Diabetes - klinisk obesitasforskning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin receptor substrate-1; insulin receptor substrate-2 phosphatidylinositol 3-kinase; signal transducer and activator of transcription 5; janus kinase 2; phosphotyrosine; receptor; phosphorylation; Growth hormone; Metabolism; Biochemistry; rat; adipocyte; lipolysis; lipogenesis; Biokemi; metabolism; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Originally studying the molecular mechanisms for the insulin-like effects of growth hormone (GH), lipogenesis and antilipolysis, in isolated rat adipocytes we found that the GH receptor (GHR) was tyrosine phosphorylated in response to GH in cells that were responsive to these effects. Then, as Janus kinase 2 (JAK2) was described as a GH-stimulated and GHR-associated tyrosine kinase, we found that JAK2 was tyrosine phosphorylated in response to GH in responsive cells. LÄS MER

 3. 3. Molecular mechanisms of insulin resistance with special emphasis on IRS-1 and PKB/Akt

  Författare :Eugénia Carvalho; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insulin; insulin resistance; diabetes; protein kinase B; insulin receptor substrate-1; insulin signalin; Glute-4; PI 3-kinase; glucose transport; adipose tissue;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Glucose and lipid metabolism in insulin resistance : an experimental study in fat cells

  Författare :Jonas Burén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; adipocyte; insulin resistance; type 2 diabetes; insulin signalling; glucose uptake; insulin; glucose; dexamethasone; insulin receptor substrate; protein kinase B; GLUT4; lipoprotein lipase; Folkhälsomedicin; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is usually caused by a combination of pancreatic β-cell failure and insulin resistance in target tissues like liver, muscle and fat. Insulin resistance is characterised by an impaired effect of insulin to reduce hepatic glucose production and to promote glucose uptake in peripheral tissues. LÄS MER

 5. 5. Fat cell insulin resistance : an experimental study focusing on molecular mechanisms in type 2 diabetes

  Författare :Frida Renström; Jan Eriksson; Anna Krook; Umeå universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; adipocyte; insulin signaling; insulin; glucose; IRS-1; glucose uptake; insulin resistance; typ 2 diabetes; serum; Medicine; Medicin;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to further increase our understanding of mechanisms contributing to and maintaining cellular insulin resistance in type 2 diabetes (T2D). For this reason, the effects of high glucose and insulin levels on glucose transport capacity and insulin signaling, with emphasis on insulin receptor substrate 1 (IRS-1) were assessed in fat cells. LÄS MER