Sökning: "instrumentellt stöd"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden instrumentellt stöd.

 1. 1. CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN. Population studies of pain-experience with special focus on the Total Body Pain and aspects of adaptation in a cognitive-behavior psychological frame of reference

  Författare :John Ektor-Andersen; Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; widespread; vocational dysfunction; sick leave; prediction; psychosocial factors; population study; pain; musculoskeletal; mechanical exposure; epidemiology; Chronic; coping; cognitive-behavioral psychology;

  Sammanfattning : Musculoskeletal pain-related vocational dysfunction is a major public health problem. The solution is beyond the scope of biomedicine, but the problem could well be analyzed in the complementary, cognitive-behavior psychological frame of reference. LÄS MER

 2. 2. Brandvägg : ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 3. 3. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Författare :Anna-Lena Göransson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Brandvägg describes how a group of firefighters, who consistently maintain that they are “practitioners and not theorists”, relate to various forms of language based knowledge and language based “knowledging” in their vocational training, which is based on problem based learning. From a sociocultural perspective to learning, and within the parameters of a didactic perspective with the focus on the students as learning language users, understanding is searched for what happens in the educational setting. LÄS MER