Sökning: "instrumental rationality"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden instrumental rationality.

 1. 1. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 2. 2. Performance Management and Rationalityin Public Sector Organisations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Geoffrey Heath; Luleå tekniska universitet.; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumental rationality; communicative rationality; performance management; public sector organisations; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Abstract and Keywords  The thesis concerns different conceptions of rationality and their implications for organisations, especially in the public sector. The focus is on performance management (as widely defined) within public sector organisations as a subject for exploring these issues. LÄS MER

 3. 3. Otraditionella lösningar med traditionella medel Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga tekniska högskolan

  Författare :John Odhage; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning practice; planning process; change; sustainable future; transport; critical theory; participation; collaboration; communicative rationality; instrumental rationality; knowledge; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand the method of strategic choice (MSC, Sw. metodik för åtgärdsvalsstudier) in Swedish transport planning as a planning phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga tekniska högskolan

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Förnuftets brytpunkt : om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

  Författare :Jonas Anshelm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology criticism; Technological society; Rationality; Reason; Morality; Narratives; Swedish literature; P C Jersild; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Modern technology has enabled us to realise objectives our forebearers could only dream of. Our capacity to do both good and evil has grown dramatically. With these new capacities ensue extremely weighty moral responsibilities.P C Jersild is a Swedish author who has dedicated his work to the investigation of morality in the technological society. LÄS MER