Sökning: "institutionella diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden institutionella diskurser.

 1. 1. Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik

  Författare :Cecilia Löfstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hemlöshet; policy; praktik; klient; institutionella diskurser; motstånd; bostadslöshetskarriärer;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. LÄS MER

 2. 2. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Författare :Magnus Larsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 3. 3. Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken : Teacher team meetings. Discourse orientations in professional practice

  Författare :Anna Norrström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarlag pedagogiskt arbete institutionella möten kommunikation professionellt språkbruk horisontella och vertikala diskurser teacher teams educational work institutional meetings workplace communication professional language use horizontal and vertical discourse;

  Sammanfattning : Teacher team meetings are potential arenas for professional communication, but such meetings take many different forms and cannot automatically be viewed as forums for constructive communication. The aim of this study is therefore to contribute with increased knowledge about the communication structures and discourse orientations found in teacher team meetings. LÄS MER

 4. 4. Anti-nuclear Movements in Discursive and Political Contexts​ : Between Expert Voices and Local Protests

  Författare :Ekaterina Tarasova; Mai-Brith Schartau; Björn Hassler; Marta Reuter; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social movements; nuclear energy; discourse; action repertoires; protests; Nuclear Renaissance; Russia; Poland; Sweden; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energy policies which maintain and extend nuclear energy are often opposed by anti-nuclear movements. Ambitious plans for developing nuclear energy in Russia, constructing a first nuclear plant in Poland, and lifting the ban on nuclear energy while allowing the replacement of old reactors in Sweden are examples of such energy policies. LÄS MER

 5. 5. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Författare :Khalid Khayati; Rune Johansson; Carl-Ulrik Schierup; Björn Fryklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER