Sökning: "institutionell process"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden institutionell process.

 1. 1. Skivbolag i Sverige musikföretagandets 100-åriga institutionalisering

  Detta är en avhandling från Kalmar : Högskolan i Kalmar

  Författare :Kjell Arvidsson; Högskolan i Kalmar.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Organisationsteori; Organisation theory; institution; institutional entrepreneurs; organizational fields; institutional process; music business; record companies.; institution; institutionella entreprenörer; organisatoriska fält; institutionell process; musikindustri; skivbolag;

  Sammanfattning : Record Companies in Sweden- 100 years of music business institutionalisation This thesis is about the development of Record Companies in Sweden over more then hundred years. The Aim is to understand the role of the record company in the change of the music industry by narrating and interpreting its development. LÄS MER

 2. 2. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

  Detta är en avhandling från Kalmar : Högskolan i Kalmar

  Författare :Susanna Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; behandlingslogik; straffrättslig logik; makt; institutionell teori; rättssociologi; samordning; samverkan; institutionalisation; juridification; institutional change; child protection; social welfare investigations; crime investigations; treatment logic; criminal law logic; Barnahus; power; institutional theory; sociology of law; collaboration; coordination; brottsutredningar; sociala utredningar; barnskydd; institutionell förändring; juridifiering; institutionalisering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens övergripande syfte är att kritiskt studera interorganisatoriska samverkansprocesser och sammanhängande konsekvenser, med ett särskilt fokus på rättens och maktens betydelse. Analysen av det empiriska materialet, som speglar samverkan i en kontext av barnahus på sex orter i Sverige (samverkan under ett tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn), har genomförts i två steg: en första empirinära analys och en andra teoriförankrad re-analys. LÄS MER

 3. 3. Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context a mixed embeddedness approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Aliaksei Kazlou; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Immigrant entrepreneurs; Mixed embeddedness; Entrepreneurial process; Institutional change; Invandrarföretagare; Mixed embeddedness; Entreprenörsprocess; Institutionell förändring;

  Sammanfattning : Immigrant entrepreneurs are known to be heterogeneous in terms of available resources and entrepreneurial outcomes. However, this heterogeneity, as well as immigrant entrepreneurs’ embeddedness in social networks and the institutional context of high-income welfare states such as Sweden, remains understudied. LÄS MER

 4. 4. Mot en digital demokrati? : Teknik, politik och institutionell förändring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Joachim Åström; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Democracy; political participation; institutional change; local government; Internet; digital democracy; electronic democracy; electronic government; information society; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : New information and communication technologies are today put forward as one possible solution to the perceived problems of democracy. Seeing that the Internet enables new forms of communication and eases information gathering, one view says that the Internet will open up new participatory avenues and radically transform patterns of political participation. LÄS MER

 5. 5. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Prabhat Upadhyaya; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Sammanfattning : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. LÄS MER