Sökning: "institutionell etnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden institutionell etnografi.

 1. 1. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 2. 2. La Commission européenne et ses pratiques communicatives Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Lindholm; Jan Anward; Geert Jacobs; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; European Commission; EU; press releases; EU communication policy; communicative practices; communicative dilemma; communicative genres; communication situation; genre analysis; ethnography; tense variation; text pattern; text production; Europeiska kommissionen; EU; pressmeddelanden; EU:s kommunikationspolitik; kommunikativa praktiker; kommunikativt dilemma; kommunikativa genrer; kommunikationssituation; genreanalys; etnografi; tempusvariation; textmönster; textproduktion; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras Europeiska kommissionens kommunikativa praktiker i ljuset av de pressmeddelanden som dagligen distribueras till världens största presskår i Bryssel, men också via internet till andra journalister och allmänheten.Övergripande syften med avhandlingen är att beskriva textproduktionen i denna en av världens största textproducenter och att lyfta fram den, hittills förvånansvärt osynliga, språkliga dimensionen av kommissionens kommunikation. LÄS MER

 3. 3. An Ordinary School Child Agency and Authority in Children’s Schooling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Ayton; Ann-Carita Evaldsson; Tuula Gordon; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; generation; positionering; agens; skolgång; barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults’ right to control becomes visible. LÄS MER

 4. 4. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Projectification : the Trojan horse of local government

  Detta är en avhandling från Faculty of Social Sciences, Lund university

  Författare :Mats Fred; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; projectification; institutional logic; local government; translation;

  Sammanfattning : This thesis aims to conceptualize local government projectification by answering the questions of how projectification is manifested in practice, and what the consequences of the project logic are for local government organizations and their employees. An institutional ethnography is conducted in the Swedish municipality of Eslöv and its organizational and institutional surroundings. LÄS MER