Sökning: "innovation ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade orden innovation ekonomi.

 1. 1. Innovation and Employment in Services : The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  Författare :Johanna Nählinder; Staffan Laestadius; Ian Miles; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. LÄS MER

 2. 2. Embedded Innovation : Exploring the Dynamics of Innovation

  Författare :Michal Lysek; Mike Danilovic; Helén Anderson; Leona Achtenhagen; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Embedded innovation; dynamics of innovation; diversification; exploration and exploitation;

  Sammanfattning : For this dissertation I aimed to explore HMS Networks AB and how HMS managed to transform their potential ideas into innovations. My purpose was also to develop knowledge and understanding of the dynamics between exploration of new ideas and exploitation of old solutions, which can support HMS in developing future innovations. LÄS MER

 3. 3. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 4. 4. Open Service Innovation in Industrial Networks

  Författare :Per Myhrén; Lars Witell; Anders Fundin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Open Innovation; Service Innovation; Open Service Innovation; Radical Innovation; Incremental Innovation; Role Constellations; Innovator Actors; Innovation Roles; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Constant development of new technologies in a rapidly changing and globalized world decreases product life cycles. Time-to-market is crucial for commercial success. This development requires resources to create new knowledge and skills within organizations and together in networks with other firms. LÄS MER

 5. 5. Varför var det så segt? : om lågriskkemi, miljödriven innovation och kravformning

  Författare :Ernst Hollander; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Demand-forming processes; New demand shapers; Work environment innovation; Natural environment innovation; Unions in industrial transformation; Environmental innovation in evolutionary economics; Tekniska innovationer; Miljövänliga kemikalier; Produktutveckling; new demand shapers; work environment innovation; natural environment innovation; unions in industrial transformation; environmental innovation in evolutionary economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER