Sökning: "initiative-response analysis"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden initiative-response analysis.

 1. 1. Dialogen i socialt arbete : en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori

  Författare :Erik Fredin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; dialogue theory; discursive dominance; initiative-response analysis; institutional discourse; perspective analysis; power relation; social work; topic analysis; utterance; Socialt arbete; Samtalsmetodik;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the dialogical encounters that take place between social workcr and client within the social services. The empirical material consists of 21 dialogues, 19 of which wcre recorded at two social welfare offices, one located in the center of Stockholm and the other in a suburb, and two which were recorded at the youth counseling office. LÄS MER

 2. 2. Spänning och motstånd : en studie av samtal i karaktärsämnet på ett elprogram

  Författare :Fredrik Lundström; Anna Lindström; Fritiof Sahlström; Mathias Broth; Nigel Musk; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; challenging activities; conversation analysis; vocational training; apprenticeship; poetics; classroom interaction; electrician; multimodal; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : This study examines how teaching is interactionally accomplished within a vocational program for students studying to become electricians. The data is drawn from video recordings of classroom lectures as well as hands-on instructions at construction work sites. LÄS MER

 3. 3. Representations of discourse : cognitive and computational aspects

  Författare :Nils Dahlbäck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This work is concerned with empirical studies of cognitive and computational aspects of discourse representations. A more specific aim is to contribute to the development of natural language interfaces for interaction with computers, especially the development of representations making possible a continuous interactive dialogue between user and system. LÄS MER

 4. 4. Samtal och ledarskap - En studie av medarbetarsamtal i grundskolan : Dialogue and Leadership. A study staff dialogue in compulsory school

  Författare :Pär Engström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Leadership; sources of power; control; trust; dialogue; initiative and response;

  Sammanfattning : This study deals with collaborative conversations (medarbetarsamtal) between headmaster and teachers in Swedish compulsory schooling. The dialogues have been investigated in terms of three aims that concern the headmaster's leadership, institutionai and intra-institutional dialogue, and staff dialogue. LÄS MER

 5. 5. Samtal om skrivbedömning : Lärares normer, beslut och samstämmighet

  Författare :Per Blomqvist; Kristina Danielsson; Viveca Lindberg; Gustaf Bernard Uno Skar; Lars Sigfried Evensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Writing assessment; social moderation; assessment norm; pedagogical decision; decision-making process; summative assessment; krivbedömning; kvalitetsuppfatttningar; förväntningsnormer; didaktiska beslut; summativ bedömning; beslutsprocesser; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis reports and discusses results from a qualitative study of Swedish teachers' writing assessment in upper secondary school. Based on teacher group discussions, the study investigates teachers' interactions, expressions of norms and decisions when assessing and grading students' writing in the subject of Swedish. LÄS MER