Sökning: "initial teacher education"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden initial teacher education.

 1. 1. Becoming a Teacher in Mathematics and Science : A Study of the Transition from Initial Teacher Education to School Practice

  Författare :Margareta Wolf-Watz; Gaby Weiner; Daniel Kallós; Christina Kärrqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; initial teacher education; mathemataics and science teaching; personal didactics; educational codes; school practice; Pedagogik; Education; Pedagogik; Genetics; genetik;

  Sammanfattning : This study follows student teachers from initial teacher education into their first teaching jobs, with the aim of gaining insights how student teachers become teachers of mathematics and science. The study has in two stages. LÄS MER

 2. 2. Utbildare i dans : perspektiv på formeringen av en pedagogutbildning 1939-1965

  Författare :Britt-Marie Styrke; Kerstin Thörn; Lena Eskilsson; Sture Brändström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Education; dance teacher; pedagogy; aesthetics; avant-garde; modernism; ideals; profession; status; closure strategy; symbolic capital; gender; thought collectives.; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis describes and theoretically illuminates perspectives on the formation of a dance teacher education in Sweden during the period 1939–65. The process is explored mainly through the visions and activities of Svenska Danspedagogförbundet, SDF (The Swedish Dance Teacher Association). LÄS MER

 3. 3. Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

  Författare :Helena Colliander; Per Andersson; Song Ee Ahn; Annelie Frelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; initial literacy education; second language teaching; adult education; situated learning; cultural capital; läraridentitet; grundläggande litteracitetsutbildning; andraspråksundervisning; vuxenutbildning; situerat lärande; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. LÄS MER

 4. 4. "Den nödvändiga grunden" : underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar

  Författare :Jens Gardesten; Sven-Erik Hansén; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gatekeeping; Teacher Competencies; Failure; Teaching Conditions; Teacher Education; Student Teaching; Practicum Supervision.; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis builds on how contemporary policy documents express an interest in gatekeeping and in controlling teacher competence, for instance in the form of aptitude tests before teacher education or during practicum in teacher education. The thesis is hence characterised by a general interest in teacher competence and what in the governmental official report SOU 2008:109 is referred to as “the essential basis” in terms of teacher competence – a metaphor that serves as a key notion in the thesis. LÄS MER

 5. 5. Lärarrollens olika skepnader : Estradör, regissör och illuminatör : en longitudinell studie av blivande lärares föreställningar

  Författare :Evelyn Säll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Longitudinal study; teacher education; teaching role; metaphor; socialization; learning pathway; contextual analysis; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis focuses on fourteen future teachers' conceptions of the teaching role. The same individuals are followed from their beginning in teacher education into one or two years after their professional debut. LÄS MER