Sökning: "initial conditions"

Visar resultat 1 - 5 av 761 avhandlingar innehållade orden initial conditions.

 1. 1. Xylan sorption kinetics at industrial conditions

  Författare :Espen Ribe; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kraft cooking; Black liquor; Sorption; Sorption conditions; Xylan; Kinetics; Yield; Modelling; Hemicellulose;

  Sammanfattning : The kraft process is the most utilised method for the production of wood based chemical pulp for paper applications. During a kraft cook about half of the wood material is dissoluted into the cooking liquor making the liberation of individual fibres possible. This low yield is a great disadvantage for process economy. LÄS MER

 2. 2. Lärande i professionellt samtalsstöd Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Christer Langström; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Unemployment; Career Guidance; Career Coaching; Career Processes; Conditions; Recognition; Dialogue; Relationship; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute knowledge to how professional conversations such as career guidance and coaching contribute to adults’ learning in their career development. Unemployment is a topic that has recently gained much attention in the political debate as well as in society. LÄS MER

 3. 3. Bending the Kuznets Curve - Wrenching and Levelling Forces during Agricultural Transformation in Taiwan and Chile

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; Taiwan; initial conditions; agricultural transformation; wrenching and levelling forces; the Kuznets Curve; Economic growth; income distribution; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur förhåller sig ekonomisk tillväxt och fördelning till varandra när en ekonomi genomgår en strukturomvandlingsprocess? Denna klassiska frågeställning utgör det centrala problemet för denna avhandling. När Simon Kuznets i mitten av 1950-talet tog sig an samma fråga fann han med begränsade data att ekonomisk tillväxt förmodligen ökar inkomstklyftorna under en inledande period innan inkomster så småningom jämnas ut. LÄS MER

 4. 4. Deltas Apart - Factor Endowments, Colonial Extraction and Pathways of Agricultural Development in Vietnam

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Montserrat Lopez Jerez; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Equality of Opportunity; Factor Endowments; Extraction; Agricultural Transformation; Initial Conditions; Rice Economy; Colonialism; Vietnam; Tonkin; Cochinchina;

  Sammanfattning : This study provides an explanation of the different pathways of agricultural change and economic development in north and south Vietnam. It shows that pre-colonial factor endowments conditioned the development of the rice economies of the two deltas in Tonkin and Cochinchina. LÄS MER

 5. 5. Initial-Boundary-Value Problems for the Stokes and Navier–Stokes Equations on Staggered Grids

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Nilsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stokes equations; Navier-Stokes equations; boundary conditions; staggered grids; higher-order methods; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : In the first part of the thesis various types of boundary conditions for the steady state Stokes equations are considered. We formulate the boundary conditions in a new way, such that the boundary value problem becomes non-singular, and derive estimates of the solution. LÄS MER