Sökning: "ingrid grave-müller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ingrid grave-müller.

  1. 1. "Tungens figur paa winden": Om fransk och italiensk praxis av tungstavelser för blockflöjt och andra träblåsinstrument runt 1680-1750

    Författare :Ingrid Grave-Müller; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER