Sökning: "inger bergström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden inger bergström.

 1. 1. Ekonomisystem i mindre företag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Inger Bergström; Marie Lumsden; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : The study covers the design and use of accounting information system in small companies. When dicsussing the design of accounting information systems (AIS) we refer to the scope of the system and include management and financial accounting, budgets and ~alculations. LÄS MER

 2. 2. Grammatical correctness and communicative ability a performance analysis of the written and spoken English of Swedish learners

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Inger Bergström; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; grammatical correctness; communicative ability; performance analysis; written and spoken English; classroom instruction; low-achievers; language learning; interlanguage; compensatory strategies; errors; verb phrase; parameters; systematicity; variability; writing proficiency; speech proficiency; elicitation test;

  Sammanfattning : Written and oral material produced by a group of low-achieving learners of English from the 2-year lines of the Swedish upper secondary school was analysed from the perspective of grammatical correctness and communicative ability. The grammatical analysis focussed on the verb phrase and tests included both free production in speech and writing and elicitation tests. LÄS MER

 3. 3. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 4. 4. Gångtunneln Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Lydia Wistisen; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER