Sökning: "ingemar engström"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden ingemar engström.

 1. 1. Anabolic-androgenic steroid users in treatment : social background, drug use patterns, and criminality

  Författare :Kurt Skårberg; Ingemar Engström; Fred Nyberg; Ingemar Tiblin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Social medicine; Socialmedicin; Medicin; Medicine; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adolescent Eating Disorders in a Sociocultural Context

  Författare :Barbro Thurfjell; Ingemar Engström; Anne-Liis von Knorring; Mona Eliasson; Ingemar Swenne; Fredrik Almqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child and adolescent psychiatry; Adolescent psychiatry; Eating disorders; Adolescents; Gender; Ideals; Outcome; Sociocultural; Barn- och ungdomspsykiatri; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Adolescence means an increased risk for eating disorders (ED) and the female gender is the most important risk factor. Empirical studies of the perceptions of gender ideals—as potential mediating factors between the socio-cultural context and ED—were this thesis’ primary goals. LÄS MER

 3. 3. Psychiatric and social aspects of inflammatory bowel disease in children and adolescents

  Författare :Ingemar Engström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team

  Författare :Suzanne Blomqvist; Kjell Granström; Ingemar Engström; Stefan Jern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Multi professional team; utilization of competence; psychiatry; treatment conference; Mångprofessionella team; kompetensutnyttjande; psykiatri; behandlingskonferens; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I vårdverksamhet för patienter med komplexa vårdbehov är teamarbete en vanlig arbetsform. I forskning om mångprofessionellt teamarbete i vården beskrivs fördelar med organisationsformen, samtidigt som svårigheter påtalas somden mångprofessionella sammansättningen kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Vägen till landslaget : en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter

  Författare :Rolf Carlson; Lars-Magnus Engström; Ingemar Wedman; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER