Sökning: "inga larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden inga larsson.

 1. 1. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga E Larsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Behaviour;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 2. 2. Zirconium dioxide based dental restorations : studies on clinical survival and fracture behaviour

  Detta är en avhandling från Departments of Prosthetic Dentistry and Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University

  Författare :Christel Larsson; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; Zirconium dioxide; Y-TZP; Dental restorations;

  Sammanfattning : ABSTRACT The loss of teeth can affect a person’s appearance and functions such as eating and speaking. There is thus a need for prosthetic re-habilitation to improve quality of life. For many patients, a fixed dental restoration is preferred, and a common restoration is a por-celain-fused-to-metal bridge retained by teeth or implants. LÄS MER

 3. 3. Neural Interfaces to the Odour World of Scarab Beetles

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Mattias Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Intra; Antennal lobe; CNS; Attraction; Olfactometer; Behaviour; Mass spectrometry; Gas chromatography; Electrophysiology; Single sensillum; Receptor neuron; Plant volatile; Sex pheromone; Neuroethology; Odour detection; Olfaction; Coleoptera; Scarabaeidae; Entomology; plant parasitology; Entomologi; växtparasitologi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur bladhorningsskalbaggar (ollonborrar, tordyvlar och deras släktingar) uppfattar dofter Bladhorningsskalbaggar, eller överfamiljen Scarabaeoidea, är en ganska stor skalbaggsgrupp med ca 30.000 arter beskrivna över hela världen. LÄS MER

 4. 4. Glucocorticosteroid effects on cytokine production: studies in a glucocorticosteroid resistance model and in allergic airway disease

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Susanne Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GM-CSF; cytokine; glucocorticoids; budesonide; IL-2; IL-4; IL-12; asthma; allergic rhinitis; allergic airway inflammation; Respiratory system; Andningsorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och allergisk rinit (hösnuva) är vanligt förekommande sjukdomar som karakteriseras av inflammation i luftrörs- och nässlemhinnor och ökad produktion av inflammatoriska proteiner t.ex. cytokiner. Cytokiner är små proteiner som fungerar som kemiska signaler mellan celler i kroppen och styr bl. LÄS MER

 5. 5. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. LÄS MER