Sökning: "inga ekström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden inga ekström.

 1. 1. Family meal experiences : perspectives on practical knowledge, learning and culture

  Författare :Inger M. Jonsson; Inga-Britt Gustafsson; Marianne Pipping Ekström; Lotte Holm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; children; education; family meal; family practice; food; experience; information; learning; practical knowledge; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : This thesis consists of four studies reflecting information and education on food and meals at different levels of society. The educational efforts are directed towards everyday family practices. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER