Sökning: "infringement"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet infringement.

 1. 1. Skadestånd vid patentintrång

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Jonas Hellberg; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patent; infringement; damages; negligence; intent; evidence; TRIPS; IPRED; patent litigation process; royalty; minimum rule; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are generally considered to be the most central and important sanction for patent infringement, as they are the patent holder’s only opportunity to be financially compensated for losses suffered as a result of infringement. As patent has become increasingly important in line with rapid economic and technological development in society, the sanctions – including damages – have also received more attention, both nationally and internationally. LÄS MER

 2. 2. Libertarianism and Climate Change

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Philosophy, Stockholm University

  Författare :Olle Torpman; Torbjörn Tännsjö; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; libertarianism; self-ownership; rights; individualism; emissions; climate change; boundary-crossing; infringement; compensation; rectification; appropriation; self-defense; future generations; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I investigate the implications of libertarian morality in relation to the problem of climate change. This problem is explicated in the first chapter, where preliminary clarifications are also made. LÄS MER

 3. 3. Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Ulf Maunsbach; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private law; domännamn; Bryssel I-förordningen; intrång; immaterialrätt; internationell processrätt; domsrätt; jurisdiktion; domain names; Internet; exclusive jurisdiction; infringements; private international law; intellectual property rights; Brussels Convention; Brussels Regulation; jurisdiction; cross-border Ttrademark infringement; EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to analyse under what circumstances a Swedish court might adjudicate a cross-border trademark infringement case. Due to the recent technological developments (e.g. LÄS MER

 4. 4. Territoriality in Intellectual Property Law A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and United States

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Lydia Lundstedt; Marianne Levin; Marcus Norrgård; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private international law; conflicts of law; jurisdiction; choice of law; intellectual property; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The principle of territoriality is a truism in intellectual property (IP) law. A premise underlying the principle is the right of each state to determine the extent to which IP rights exist and are protected within its own territory to fulfil its own economic, social and cultural policy goals. LÄS MER

 5. 5. Varumärket som kontraktsföremål

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Stojan Arnerstål; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Varumärke; licens; licensavtal; varumärkesrätt; kontrakt; kontraktsrätt; samexistensavtal; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Varumärken kan vara föremål för kontraktuella dispositioner av olika slag. I avhandlingen studeras varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Undersökningsföremålet befinner sig således i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. LÄS MER