Sökning: "informationssökning"

Visar resultat 11 - 12 av 12 avhandlingar innehållade ordet informationssökning.

 1. 11. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ulli Samuelsson; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 2. 12. Improving venous blood specimen collection practices method development and evaluation of an educational intervention program

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Bölenius; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Education; Experiences; Guideline adherence; Haemolysis; Intervention; Patient safety; Phlebotomy; Practical skills; Preanalytical errors; Primary healthcare; Questionnaires; Reliability and validity; Venous blood specimen collection; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Background: About 60%–80% of decisions regarding diagnosis and treatment are based on laboratory test results. Low adherence to venous blood specimen collection (VBSC) guidelines may lead to erroneous or delayed test results, causing patient harm and high healthcare costs. LÄS MER