Sökning: "inflytande och delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden inflytande och delaktighet.

 1. 1. Delaktighet under tvång om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet under tvång om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 3. 3. Städares arbete och hälsa Utmaningar och möjligheter i städbranschen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Therese Öhrling; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation som uppnår god arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Engdahl; Anders Garpelin; Solveig Hägglund; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER