Sökning: "influenza"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade ordet influenza.

 1. 1. Influenza Neuraminidase : Novel mechanisms of influenza NA that enable adaptation and promote diversification

  Författare :Hao Wang; Robert Daniels; Colin Russell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Influenza; IAV; neuraminidase; transmembrane domain; the central Ca2 binding site; heterotetrameric formation; viral incorporation; evolution; adaptation; diversification; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Influenza A viruses (IAVs) are one of the most common human respiratory pathogens and are largely responsible for the seasonal influenza epidemics that cause mild to severe disease. The two IAV glycoproteins, hemagglutinin (HA or H) and neuraminidase (NA or N), serve as the major surface antigens and also are the main determinants of infectivity, pathogenicity and transmissibility. LÄS MER

 2. 2. Influenza neuraminidase assembly : Evolution of domain cooperativity

  Författare :Diogo da Silveira Vieira da Silva; Robert Daniels; Ron Fouchier; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Influenza; neuraminidase; assembly; transmembrane domain; evolution; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Influenza A virus (IAV) is one of the most common viruses circulating in the human population and is responsible for seasonal epidemics that affect millions of individuals worldwide. The need to develop new drugs and vaccines against IAVs led scientists to study the main IAV surface antigens hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA). LÄS MER

 3. 3. Spanska sjukan : den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund

  Författare :Margareta Åman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Influenza A Virus : Spatial analysis of influenza genome trafficking and the evolution of the neuraminidase protein

  Författare :Dan Dou; Robert Daniels; Martin Schwemmle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Influenza A virus; IAV; neuraminidase; NA; IAV genome trafficking; viral entry; viral replication; co-infection; antigenic drift; antigenic shift; NA assembly; transmembrane domain; evolution; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Influenza A viruses (IAVs) are a common infectious agent that seasonally circulates within the human population that causes mild to severe acute respiratory infections. The severity of the infection is often related to how the virus has evolved with respect to the pre-existing immunity in the population. LÄS MER

 5. 5. Modelling Epidemic Influenza : A Novel Approach

  Författare :Wah-Sui Almberg; Magnus Boman; Mats Danielsson; Paavo Pylkkänen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. LÄS MER