Sökning: "influencing factors"

Visar resultat 1 - 5 av 654 avhandlingar innehållade orden influencing factors.

 1. 1. Oxidation of terpenes in indoor environments A study of influencing factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi och geovetenskap

  Författare :Linda Pommer; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; Monoterpene; Ozone O3 ; Nitrogen dioxide NO2 ; Nitrogen oxide NO ; Relative humidity RH ; Modelling; Scrubber; Experimental design; Interaction; Volatile organic compounds VOC ; Sick buildings syndrome SBS ; Principal component analysis PCA ; Indoor air; Ventilation; Tenax TA; Sodium sulphite; Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis the oxidation of monoterpenes by O3 and NO2 and factors that influenced the oxidation were studied. In the environment both ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2) are present as oxidising gases, which causes sampling artefacts when using Tenax TA as an adsorbent to sample organic compounds in the air. LÄS MER

 2. 2. Molecular factors influencing nerve growth : studies on the developing rodent trigeminal ganglion and tooth pulp

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Christina Lillesaar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The adult tooth pulp has a rich protective sensory innervation from the trigeminal ganglion (TG). The developmental establishment of this exclusively nociceptive innervation is not fully understood today. LÄS MER

 3. 3. Ground vibrations due to pile and sheet pile driving influencing factors, predictions and measurements

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fanny Deckner; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ground vibration; pile; sheet pile; prediction; markvibrationer; påle; spont; prediktion;

  Sammanfattning : Ground vibrations due to pile driving are part of a complex process. Vibration is generated from the pile driver to the pile. As the pile interacts with the surrounding soil, vibrations are transferred at the pile-soil interface. The vibration propagates through the ground and interacts with structures, both above ground and underground. LÄS MER

 4. 4. Factors Influencing Drivers' Speeding Behaviour

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henriette Wallén Warner; Henriette Wallén Warner; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2006]
  Nyckelord :Psychology; theory of planned behaviour; driver behaviour questionnaire; intelligent speed adaptation; observed speeding; beliefs; attitudes; Psykologi;

  Sammanfattning : Every year many people all over the world are killed and severely injured in road traffic accidents. Even though driving too fast is a behaviour well known to contribute to both the number and the outcome of these accidents, drivers are still speeding. LÄS MER

 5. 5. IRON NUTRITION DURING EARLY CHILDHOOD. Factors influencing iron status and iron intake

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ann-Cathrine Bramhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; feeding situation; Medicine human and vertebrates ; Pediatrics; Medicin människa och djur ; iron deficiency; Pediatri; maternal experinces; influencing factors; iron intake; child*;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En god näringstillförsel är viktigt för att ett barn ska växa och utvecklas tillfredställande. De första 2-3 åren innebär en kraftig tillväxt och optimalt kostintag är därför extra viktigt under denna perioden. Barnets vikt tredubblas först året och längden ökar med 50 %. LÄS MER