Sökning: "industriell dynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden industriell dynamik.

 1. 1. Attraktivitetens dynamik : studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Jan Forslin; Bodil Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; Labour market research; Arbetsmarknadsforskning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER

 2. 2. A Silent Revolution : The Swedish Transition towards Heat Pumps, 1970-2015

  Författare :Petter Johansson; Pär Blomkvist; Martin Vendel; Eric Giertz; Mats Fridlund; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heat pumps; socio-technical transition; sustainability transition; industrial dynamics; value networks; coopetition; complementarities; strategic management; värmepumpar; socio-tekniska övergångar; hållbarhet; industriell dynamik; värdenätverk; coopetition; komplementariteter; företagsstrategi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Currently, more than half of all Swedish single-family houses have an installed heat pump and more heat is supplied by heat pumps in Sweden than in any other nation. Despite the enormous impact of heat pumps on the Swedish energy system, the transition towards their use has gone relatively unnoticed. LÄS MER

 3. 3. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. : Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  Författare :Mattias Åteg; Jan Forslin; Thomas Tydén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; attraktivt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. LÄS MER

 4. 4. Ytor, dynamik och mikrogeometrier: skärande bearbetning

  Författare :Mats Andersson; Industriell Produktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 5. 5. Investments, system dynamics, energy management and policy : a solution to the metric problem of bottom-up supply curves

  Författare :Fabian Levihn; Cali Nuur; Henrik Blomgen; Filip Johnsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Investments; Energy Management; Policy; MACC; CSC climate change abatement; energy efficiency and conservation; system dynamics; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Today, issues such as climate change and increased competition for scarce resources puts pressure on society and firms to transform. Change is not easily managed though, especially not when relating to production or consumption of energy carriers such as district heating or electric power. LÄS MER