Sökning: "industrial dynamics"

Visar resultat 1 - 5 av 301 avhandlingar innehållade orden industrial dynamics.

 1. 1. Industrial Phantasmagoria Subcultural Interactive Cinema Meets Mass-Cultural Media of Simulation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikolaj Dymek; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; video game industry; computer game industry; video games; computer games; cultural industries; media industries; cultural economy; game studies; literary theory; ludology; narratology; interactive cinema; simulational media; ergodic literature; cybertext; interactive narrative; business studies; industrial economy; hardcore gaming; casual gaming; subcultural industries; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The video game industry has in three decades gone from a garage hobby to a global multi-billion euro media industry that challenges the significantly older and established cultural industries. After decades of explosive growth the industry surprisingly finds itself in a crisis – in terms of sales, future trajectories and creative paradigms. LÄS MER

 2. 2. Dynamics and growth the health care industry

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Ann-Charlotte Fridh; KTH.; [2002]
  Nyckelord :experimentally organised economy; compotence blocs; industrial dynamics; health care industry; industrial transformation;

  Sammanfattning : This dissertation uses the theory of the experimentallyorganised economy (EOE) and competence blocs to analyseeconomic development in the health care industry. The healthcare industry is both important and interesting to study fromseveral points of view. LÄS MER

 3. 3. Electronic and nuclear dynamics of X-ray processes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Timofei Privalov; KTH.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; resonant X-ray Raman scattering; nuclear dynamics; relaxation; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Industrial Dynamics: A Multilevel Study of the Swedish IT Industry

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Magnus Eriksson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; spin-off; start-up; imprinting; Sweden; information technology; organizational ecology; venture capital; industrial dynamics; industrial agglomeration; inertia;

  Sammanfattning : The first Swedish information technology (IT) organizations were founded in the 1950s, but it was only in the early 1990s that the number of organizations in the IT industry started to grow. In the late 1990s, growth took off rapidly, peaking when the stock market bubble burst in March 2000. LÄS MER

 5. 5. Cluster Dynamics and Industrial Policy in Peripheral Regions a study of cluster formation as a local development process

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Cali Nuur; KTH.; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Peripheral regions; Industrial policy; regional development policy; cluster dynamics; call centress; Sweden; Hälsingland; Landsortsregioner; Industriell politik; Regional utvecklingspolitik; Klusterdynamik; Call centers; Sverige; Hälsingland;

  Sammanfattning : Den globala ekonomins snabba tillväxt under de senaste två decennierna har skapat en ny ekonomisk verklighet i många svenska periferiregioner. Från att tidigare ha kunnat förlita sig på traditionell industri som grund för sysselsättningen, så måste dessa regioner idag kämpa för sin överlevnad i ett mycket annorlunda ekonomiskt landskap, med nya förutsättningar för utveckling. LÄS MER