Sökning: "indirect calorimetry assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden indirect calorimetry assessment.

 1. 1. Ergonomic Risk Assessment and Intervention through Smart Workwear Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Liyun Yang; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Physical Workload; Work Postures; Energy Consumption; Oxygen Uptake; Risk Assessment; Measurement Methods; Work-Related Musculoskeletal Disorders; Work-Related Ill Health; Wearable Sensors; Wearable Systems; Feedback; Ergonomic Intervention.; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsställningar; Energiförbrukning; Syreupptag; Riskbedömning; Mätmetoder; Arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär; Arbetsrelaterad ohälsa; Bärbara sensorer; Bärbara system; Återkoppling; Ergonomisk intervention.;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen av bärbar teknik har skapat möjligheter för ergonomisk forskning och tillämpning genom nya sätt att mäta arbetsbelastning, dataanalys, riskbedömning och intervention. Denna avhandling syftar till att utveckla och utvärdera metoder att använda bärbar teknik för att utvärdera fysiska riskfaktorer i arbetet samt ge feedback till anställda för att förbättra sin arbetsteknik. LÄS MER

 2. 2. Bariatric Surgery Outcomes after Gastric Bypass and Duodenal Switch

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Löfling Skogar; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Body composition; fat-free mass; resting metabolic rate; bariatric surgery; obesity; Roux-en-Y Gastric Bypass; Duodenal Switch; air-displacement plethysmography; Bod Pod; indirect calorimetry assessment; BAROS; quality of life; weight loss; diabetes; hypertension; dyslipidmia; depression; pain; antidepressants; opioids; complications; healthcare consumption; adverse events; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Obesity is associated with increased morbidity and mortality. A BMI >40 kg/m2 shortens life expectancy by about 10 years. The obesity related comorbidities diabetes, hypertension, dyslipidemia and sleep apnea contributes to the increased risk of cardiovascular events. There is also an increased risk of some forms of cancer (e. LÄS MER

 3. 3. The effect of protein intake and physical exercise on energy turnover and substrate utilisation at energy balance in man

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders H. Forslund; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Body composition; carbohydrate; energy turnover; fat; protein; stable isotopes; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : The principal goal of the thesis has been to evaluate the effect of protein intake and physical exercise on energy turnover and substrate utilisation. Body composition assessment is of importance as an indicator of the energy balance. Therefore, in the first study the aim was to develop new models to estimate body composition more accurately. LÄS MER

 4. 4. Physical activity and energy expenditure in clinical settings using multisensor activity monitors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; energy expenditure; children; activity monitors; multisensors; validity; reliability; congenital heart defects; aerobic fitness;

  Sammanfattning : Background: Objective methods need to replace subjective methods for accurate quantification of physical activity. To be used in clinical settings objective methods have to show high reliability, validity and feasibility. The commonly used activity monitors are unable to detect the variety of physical activities. LÄS MER

 5. 5. Validity and reliability of a submaximal cycle ergometer test for estimation of maximal oxygen uptake

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Frida Maria Eleonora Björkman; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : Maximal oxygen uptake (VO2max) is the highest obtained rate of oxygen consumption during a physically intense dynamic whole-body activity. VO2max is an important factor for many types of physical performance, as well as a strong independent predictor of health and longevity. LÄS MER