Sökning: "indirect benefit"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden indirect benefit.

 1. 1. Sexual conflict and selection on pistil and pollen traits

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Josefin Madjidian; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antagonistic trait; Collinsia heterophylla; delayed stigma receptivity; direct cost; first-donor advantage; gender bias; heritability; indirect benefit; mate choice; mixed-mating system; paternal diversity; pollen competition; pollen deposition; pollen load size; pollen tube growth rate; self-compatibility; semantics; sexual conflict; sexual selection; sexually antagonistic co-evolution;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Konflikter och sexuellt urval under pollenkonkurrens Naturens många fantastiska färger och former har till stor del skapats av det sexuella urvalet, det vill säga selektionstryck som skapas av konkurrens och val, som uppstår till följd av att djur och växter fortplantar sig. Det var Darwin som 1871 presenterade teorin om det sexuella urvalet i ett försök att förklara varför egenskaper hos djur som inte verkade premiera överlevnad, utan till och med kunde motverka den, ändå existerade. LÄS MER

 2. 2. Habitat selection and indirect interactions in fish communities

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Ulrika Beier; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : To increase the understanding of freshwater lake ecosystems, I have studied the habitat selection of perch (Perca fluviatilis L.), roach (Rutilus rutilus (L.)), and vendace (Coregonus albula (L.)). LÄS MER

 3. 3. Evaluation of an educational program on depressive disorders given to general practitioners on Gotland : Short and long-term effects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Wolfgang Rutz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTD-Committee; Educational program; Evaluation; Depressive disorder; Suicide; Antidepressants; Cost-benefit; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : In the years 1983-1984, the Swedish Comittee for the Prevention and Treatment of Depression (PTD) offered an educational program to all general practitioners (GP:s) on the Swedish island of Gotland. 1982 was used as a baseline year. An evaluation of the short-term effects was made continuously until 1985. LÄS MER

 4. 4. Sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis) : A life-history perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Qvarnström; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Sexual selection; life-history; honest signalling; fighting ability; genotype-environment interaction; direct benefits; indirect benefits; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Animal Ecology; zooekologi;

  Sammanfattning : This thesis integrates sexual selection theory with life history theory to elucidate the causes and consequences of variation in a male secondary sexual trait. The model organism, the collared flycatcher (Ficedula albicollis), was studied on Gotland, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Land use GHG emissions and mitigation options, simulated by CoupModel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hongxing He; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; GHG; CO2; N2O; forest; drained peatland; clay soil; willow; soil nitrate leaching; modeling; CoupModel; GLUE; Land use; mitigation option; cost benefit analysis;

  Sammanfattning : Climate change and greenhouse gas (GHG) emissions are one of the major challenges to the humankind of 21st Century. This thesis focuses on understanding, estimating and suggesting mitigation of the GHG emissions (mainly N2O and CO2) from the land use sector, specifically from forest ecosystems on drained peatlands but also from willow production on agricultural clay soil. LÄS MER