Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. I Skinnstrumpas spår Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer 1860-2008

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Yvonne Pålsson; Umeå universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; books about Native Americans; American Indians; postcolonial theory; identity; opposition; Stig Ericson; documentary; ideology; indianböcker; indianer; postkolonial teori; Stig Ericson; Literature; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The aim of this study is to demonstrate how the publication of books in Swedish about Native Americans for children and young people developed and changed between 1890 and 2008. Translations into Swedish of such books from 1860 onwards are commented on. The terms "Native American", "Indian" and "Indigenous" are discussed. LÄS MER