Sökning: "index reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade orden index reduction.

 1. 1. Breast Hypertrophy and outcome of Breast Reduction Surgery

  Författare :Richard Lewin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast; Reduction; Mammaplasty; HRQL; Complications; Validation; Reliability; Breast Hypertrophy; Questionnaire;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to improve our knowledge of breast hypertrophy in women, its associated problems, and the outcome of breast reduction. Patients and methods: I. Five hundred and twelve woman were studied retrospectively for prevalence of and risk factors for complications. II. LÄS MER

 2. 2. Demand Side Activities for Electric Load Reduction

  Författare :Juozas Abaravicius; Energihushållning; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Load demand; Energiforskning; Energy research; demand response; peak load reduction; load management; demand side;

  Sammanfattning : The research described in this thesis, focuses on some activities on the demand side that could reduce peak load in electricity system by using consumer flexibility i.e. by increasing the demand side response to signals coming from the energy market. LÄS MER

 3. 3. Paternal care and brood reduction in a pipefish

  Författare :Gry Sagebakken; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Parental care; brood reduction; embryo survival; parental condition; filial cannibalism; post-mating sexual selection; HSI; sexual conflicts; Syngnathus typhle; male brooding;

  Sammanfattning : From an evolutionary and adaptive perspective, the occurrence and extent of parental care in animals (investment in offspring beyond the genetic contribution) is expected to depend on an optimal (fitness-maximizing) balance of its costs and benefits. Males of the sex-role reversed broad-nosed pipefish, Syngnathus typhle, which care for eggs and embryos and may perform brood reduction, are particularly interesting in this respect. LÄS MER

 4. 4. Optimal Control and Model Reduction of Nonlinear DAE Models

  Författare :Johan Sjöberg; Torkel Glad; Xiaoming Hu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; DAE Models; Optimal Control; Model Reduction; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : In this thesis, different topics for models that consist of both differential and algebraic equations are studied. The interest in such models, denoted DAE models, have increased substantially during the last years. LÄS MER

 5. 5. Structural algorithms and perturbations in differential-algebraic equations

  Författare :Henrik Tidefelt; Torkel Glad; Mats Jirstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; differential-algebraic equations; index reduction; singular perturbation; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Den kvasilinjära formen av differential-algebraiska ekvationer är både en mycket allmängiltig generalisering av den linjära tidsinvarianta formen, och en form som visar sig lämpa sig väl för indexreduktionsmetoder som vi hoppas ska komma att bli både praktiskt tillämpbara och väl förstådda i framtiden.Kuperingsalgoritmen (engelska: the shuffle algorithm) användes ursprungligen för att bestämma konsistenta initialvillkor för linjära tidsinvarianta differential-algebraiska ekvationer, men har även andra tillämpningar, till exempel det grundläggande problemet numerisk integration. LÄS MER