Sökning: "indeterminacy"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet indeterminacy.

 1. 1. Free Ensemble Improvisation

  Författare :Harald Stenström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aleatorics; artistic research; attractor state; central tone; chaotic systems; collective understanding; comprovisation; conceptual model; directed motion; ensemble size; feedback and feedforward; free ensemble improvisation; gesture; importance of rhythm; indeterminacy; interactional skill; listening skill; musical evaluation; musical interaction; musical maturity; musical chemistry; musical interpretation; musical composition; non-idiomatic improvisation; rhythmic flow; sound properties; stylistic influences;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral project has been to study so-called non-idiomatic improvisation in ensembles consisting of two or three musicians who play together without any restrictions regarding style or genre and without having predetermined what is to be played or how they should play. The background to this thesis has been the author’s own free improvising, which he has pursued since 1974, and the questions that have arisen whilst music-making. LÄS MER

 2. 2. (De)coding Modality : The Case of Must, May, Måste and Kan

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Anna Wärnsby; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language and literature; semiotics; syntax; modal verbs; modality; English-Swedish Parallel Corpus; epistemic; deontic; dynamic; indeterminacy; Controllability; Transitivity; Data Mining; pragmatics; Engelska språk och litteratur ; semantics; Grammar; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : This study investigates the mechanisms of (de)coding modality, focusing on the interpretation of utterances containing the modals must, may, måste, and kan. The main research question posed in this study is what enables the interlocutors to interpret modal expressions so that communicative goals are achieved. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande culpakriterier

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Christian Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of law; theory of law; legitimacy; pluralism; indeterminacy; coherence; economics; ethics; philosophy; Popper; legal theory; reasonable care; Learned Hand s rule; due care; negligence; law; tort law; rättsfilosofi; rättsteori; culpa; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. LÄS MER

 4. 4. Currency Markets - Equilibrium and Expectations

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Joakim Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics; econometrics; Indeterminacy; Overlapping Generations; Temporary Equilibrium; Currency Prices; Exchange Rates; Expectations; Uncertainty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre artiklar som med en teoretisk utgångspunkt valutamarknader och valutaprissättning. Framförallt undersöks vilken roll förväntningarna har vid prissättningen på valutor. LÄS MER

 5. 5. Essays on optimal taxation and indeterminacy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute for International Economic Studies, Stockholm University

  Författare :David Domeij; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER