Sökning: "implicit lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden implicit lärande.

 1. 1. Ways of knowing in ways of moving A study of the meaning of capability to move

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm Univeristy

  Författare :Gunn Nyberg; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Physical Education; capability to move; ways of knowing; knowing how; tacit knowing; Ryle; Polanyi; Schön; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis has been to investigate the meaning of the capability to move in order to identify and describe this capability from the perspective of the one who moves in relation to specific movements. It has been my ambition to develop ways to explicate, and thereby open up for discussion, what might form an educational goal in the context of movements and movement activities in the school subject of physical education and health (PEH). LÄS MER

 2. 2. Two is one too many : dyadic memory collaboration effects on encoding and retrieval of episodes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to investigate how individual memory potential in different tasks is affected by collaboration in social settings. Collaborative group dimensions were also studied: friendship, age, and gender. The principal comparison was between an actual collaborative dyad and the sum of the two individuals' memory potential, i. LÄS MER

 3. 3. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars-Erik Björklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER

 4. 4. Lärande mellan policy och praktik Kontextuella villkor för skolans reformarbete

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Jan Håkansson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :deliberation; kommunikation; kritisk aktionsforskning; lärande; policy; skolreform; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : AbstractHåkansson, Jan (2006). Learning between policy and practice. Contextual conditions for reform activity in schools. Acta Wexionensia No 95/2006. LÄS MER

 5. 5. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Sammanfattning : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. LÄS MER